V minulém roce bylo v Česku zaznamenáno celkem 15 tisíc úrazů ve spojitosti s cyklistikou a inline bruslením. Z toho bylo téměř 800 vážných a více než stovka smrtelných.

Víte, na co si dát pozor a čím snížit možné následky?

Opatrnost především

Za minulý rok bylo vážně zraněno celkem 394 cyklistů a usmrceno další 68. V celosvětových statistikách nás tento údaj vynesl na smutná čelní místa. Kolik ze zmíněných cyklistů asi nemělo helmu? Byl to přesně 82 %. Někteří z nich mohli nejspíš ještě žít nebo se jim mohla rekonvalescence zkrátit o nějaký ten týden. Podle odborníků však ani helma není všespásná. Opatrnost nenahradí. Ostatně právě lidé s helmou mají tendenci často až příliš riskovat.

Helma však není pouze vhodná prevence, do 18 let je i povinností. K doporučované prevenci patří dále chrániče, pravidelná údržba kola, a samozřejmě znalost dopravních předpisů, bez kterých se bezpečný silniční provoz neobejde.

Když prevence nestačí, pomůže pojištění

Někdy se může člověk snažit sebevíc, ale není to nic platné. V jedné chvíli jede na kole, ale v druhé je již na zemi a nemůže se zvednout. Stát se může cokoliv a často se tak děje. Nehody jednoduše patří k životu. Po nich přichází na řadu léčení utrpěných úrazů a v optimálním případě úrazové pojištění, které úraz pokryje finančně.

Pokud jej člověk nemá, může si ho sjednat samostatně nebo jako součást životního pojištění. Úrazové pojištění dětí bývá i součástí životní pojistky jednoho z rodičů.

Jak na pojistné plnění?

Jakmile dojde k úrazu, zraněný ho nesmí zapomenout nahlásit včas. Nejzazší termín ohlášení určuje pojišťovna ve svých pojistných podmínkách. Často to může být až do 2 let od zotavení, ale spíše doporučujeme s nahlášením neotálet.

S nahlášením úrazu tedy pojistné události je nutné odevzdat lékařskou dokumentaci léčby a vyplněné formuláře pojišťovny. Bez toho nebude nahlášení platné nebo přinejmenším nebude úraz správně vyhodnocen. S informacemi o potřebné dokumentaci, formulářích a termínech by vám měl pomoci váš finanční poradce. Pokud se ten váš nemá k pomoci s řešením vaší pojistné události, rozhodně je načase jej vyměnit a poohlédnout se po jiném.

Jak zjistím velikost odškodného?

Každá pojišťovna má tzv. oceňovací tabulky, které pravidelné aktualizuje. Právě ony určují, jaká je průměrná délka léčby pro konkrétní úraz. Dle této doby a sjednané výše denního odškodného pro případ úrazu se určuje výše vyplaceného pojistného plnění.

Dále tyto pojistné tabulky popisují i všechny druhy trvalých následků s přiřazeným procentem rozsahu poúrazového poškození. Vynásobením s pojistnou částkou ve vaší pojistné smlouvě se dopočítáte k pojistnému plnění za trvalé následky. Trvalé následky můžete mít pojištěny s tzv. progresivním plněním, díky němuž se vám vyplacené pojistné plnění několika násobí.

Nastavení úrazového pojištění je proto vhodné věnovat dostatečnou pozornost, srovnat nabídky různých pojišťoven a parametry nastavit dle svých individuálních potřeb. Nebo se poradit s finančním poradcem, který vám tyto informace předá jako na zlatém podnose.

Jak to je při úrazu v cizině?

Úrazové pojištění ve většině případů platí i mimo území naší republiky. Úrazové pojištění však kryje pouze odškodnění pojištěné osoby, nekryje léčebné výlohy, platby za ošetření a transporty, které ve spojitosti s úrazem v cizině mohou nastat. Proto je vhodné zkontrolovat jeho platnost v konkrétní zemi a nezapomenout se připojistit pomocí cestovního pojištění.

Alkohol za volant ani řídítka nepatří.

A upozornění nakonec, kolo je standardní dopravní prostředek a vztahují se na něj standardní zákony. Pokud se stane nehoda s úrazem, ani zde se to neobejde bez asistence policie. K jejímu zákroku patří i kontrola alkoholu. V případě pozitivní zkoušky na alkohol či drogy to bude policisty zaznamenáno a cyklista se tím sám může připravit o část nebo dokonce celé pojistné plnění.

Dobře si tedy rozmyslete, než si něco dáte! Létu, cyklistice a inline bruslení zdar.

Zaujal nebo pomohl vám náš článek, podělte se o něj s přáteli.