Ve spojitosti se slovním spojením „dětské pojištění“ si většina obvykle vybaví druh životního pojištění, které sjednávají rodiče svým dětem. Takové dětské pojištění může být součástí životního pojištění jednoho rodičů, rodinného, úrazového nebo jiného pojištění.

Opravdu je toto pojištění nejlepší způsob, jak zajistit bezpečí dítěte? 

Pojištění samozřejmě bezpečí samo o sobě nezajistí. Nehody se stávají. Postará se však o to, aby byl finanční dopad nehod minimální.

V tomto smyslu nemusí spočívat největší nebezpečí pro dítě v jeho vlastním zranění, ale ve zranění nebo smrti rodičů. Tehdy je totiž dopad nehody nejzásadnější.

Nejde samozřejmě jenom o emoční ztrátu, se kterou se nelze nikdy snadno vyrovnat, ale také o možnou ztrátu životní úrovně. Té je spolu s dítětem vystavena i zbývající část rodiny. Tato ztráta je rovna příjmu toho z rodičů, který ulehl na lůžko nebo v nejtragičtějším případě dokonce zemřel. Pokud to je navíc ten, který se staral o větší část příjmu domácnosti, ihned to může rodinu odsoudit k živoření na hranici bídy.

Nejlepší pojištění dítěte v tomto kontextu neznamená nic jiného než kvalitní pojištění rodiče. Tím je zajištěno, že i v případě smrtelné nehody nebude ohrožen život, který dítě žije, ale bude o něj postaráno.

Když selže hlídání, průšvihem to zavání

Většina malých dětí je nepředvídatelná a jen těžko uhlídatelná. Rodič se mnohokrát doslova zapotí, aby toho svého caparta přivedl večer domů celého. Přesto se to často povede, a pokud ne, nekončí to většinou nijak tragicky.

Situace se však mění s tím, jak dítě roste a dospívá. Tehdy se poprvé dostává z dohledu rodičů, čímž je na problém zaděláno. Pokud je jeden z rodičů s dítětem stále ještě doma, může to být problém pouze zdravotní. Finančním problémem se to stává často až v situaci, kdy jsou již oba rodiče zpět v práci.

Právě tehdy by mělo přijít na řadu pojištění. Obvykle se to vztahuje k období, kdy dítě dospělo do školního věku. Tehdy se ztrácí rodičům z dohledu více, než bylo obvyklé. Oba rodiče nastupují do práce a stát se může už opravdu cokoliv. Zdravotní i finanční rizika rostou. Proto je zejména v této době dobré dítě pojistit proti trvalým následkům úrazu, vážným onemocněním a především proti invaliditě.

Jak nastavit pojištění?

Při vážnějších úrazech hrozí, že s dítětem jeden z rodičů bude muset opět zůstat doma nebo v nemocnici, a právě od toho by se mělo odvíjet nastavení pojištění. Pojištění by mělo být nastaveno alespoň tak, aby jeho denní dávka odpovídala propadu denního příjmu rodiče, který s potomkem zůstane doma.

Jaké volit pojištění?

Jak už bylo řečeno, pojištění je možné zvolit samostatné pro dítě nebo je možné přidat potomka do „rodinné“ pojistky. Volba vhodnějšího řešení závisí na výši pojistného. Rodič by si tedy vždy měl nechat spočítat, co je pro něj výhodnější, zda dítě přidat do vlastní pojistky nebo jej pojistit samostatně.

Zbytek je již na náhodě, kterou nikdy nelze ovlivnit ani uhlídat. Někdy nás prostě srazí, a jindy povznese. 

POZOR!!! Vaše dítě nemusí ublížit sobě, ale může způsobit škodu někomu jinému, a proto se podívejte i na náš článek o pojištění odpovědnosti - Škodu zaviní každý druhý, ale má na ni?

Zaujal nebo pomohl vám náš článek, podělte se o něj s přáteli.