… životní pojištění. V mediích mnohokrát skloňované, opakované, propagované. Nabídka na českém pojistném trhu je nepřeberná a běžný občan se v ní doslova topí. Jak se pozná to správné? Mám to správné sjednané i já?

Životní pojištění se dá rozdělit na dvě skupiny. Jedna je riziková, čili pojištění úmrtí v době trvání pojištění, a druhá je spořící, tzv. „na dožití“. Spořicí složkou se budeme zabývat někdy příště. Dnes se zaměříme především na pojištění smrti.

Již dle názvu je patrné, že to, zda má či nemá pojištěný správně nastavenou smlouvu, se vlastně sám nikdy nedozví. Toto riziko kryje de facto pozůstalé. Slouží k tomu, aby po předčasném odchodu pojištěného do "věčných lovišť", nezůstali jeho blízcí bez prostředků nebo dokonce v dluzích.

Jak se tedy pozná to správné? Důležité je, aby mj. mělo:

  • správně nastavena rizika
  • dostačující pojistnou částku
  • pozor je třeba dát si na výluky a další omezení
  • a v neposlední řadě je nutné zvolit správného obmyšleného.

Na jaká rizika se pojistit?

Správně nastavenými riziky se rozumí rozlišovat obecnou smrt od smrti úrazové. Úrazová smrt je sice podstatně levnější, než smrt obecná, na druhou stranu její krytí je omezeno na přesně stanovenou definici úrazového děje. V případě, že pojištěný zemře v důsledku autonehody, pak bude plněno. V případě, že podlehne těžké chřipce nebo srdečnímu infarktu, nedostane rodina nic.

Na kolik se pojistit?

Dostačující pojistnou částku mnozí lidé rovněž podceňují. Nezřídka se stává, že mají smlouvy nastavené na základní částku např. 10 000 Kč a dále nemají riziko smrti kryto. Cena života se určuje velmi těžko, každý to cítí a potřebuje jinak. Obecně by měl mít člověk, který má rodinu, pojištěn život na trojnásobek ročního platu plus výši závazků.

Je možné zvolit i klesající variantu, kdy se výše krytí postupem času snižuje a kopíruje, např. umořování hypotéky. Dobrou volbou je i kombinace několika pojistných částek na různou délku pojištění. Nejvyšší např. na dobu, kdy má malé děti, nižší v jejich dospělosti a klesající na zabezpečení úvěru.

A co výluky?

Na ty je třeba dát pozor i v pojištění smrti. Nejen, že některé pojišťovny uplatňují čekací dobu na případnou smrt v důsledku již léčených nemocí, ale mnohé omezují pojistné krytí, pokud pojištěný trpí např. cukrovkou, vysokým krevním tlakem či onkologickými onemocněními.

Na koho napsat pojistné plnění?

Když už smutná pojistná událost nastane a pojišťovna ji uzná jako likvidní, je kromě výše uvedeného velmi důležité i správné určení tzv. obmyšlené osoby. Obmyšlená osoba má nárok na pojistné plnění bez ohledu na výsledek dědického řízení.

Bohužel se často setkáváme s případem, kdy je obmyšleným nezletilé dítě. V případě úmrtí živitele rodiny se jeho partner/ka k potřebným financím velmi těžko dostává. Je třeba vše řešit přes opatrovnický soud, kdy je nejprve nutné stanovit zákonného zástupce dítěte a následně žádat o vydání plnění. Při dnešní rychlosti soudního řízení to může být otázka měsíců. Některé soudy požadují i potvrzení, že prostředky budou určeny výhradně k potřebě dítěte. A ačkoliv mohl být zesnulý pojistnou smlouvou velmi dobře krytý, tak v době, kdy jsou peníze nejvíce potřeba, musí pozůstalí řešit spoustu administrativy a komplikací.

Nechejte si poradit

Není tedy úplně jednoduché dobré životní pojištění poznat. K tomu, abyste měli právě vy to správné, které řeší vaše potřeby a požadavky, máte mít svého poradce. Měl by mít vaši plnou důvěru. Aby vám pojištění ušil přímo na míru, musíte mu říci informace o vaší zdravotní, finanční a rodinné situaci. Když však už nějakého takového poradce najdete, se kterým si „padnete do oka“, držte se jej. V případě pojistné události může být jediným, kdo peníze do vaší rodiny „přinese".

Chcete také kvalitního poradce, který vám nabídne kvalitní pojistné krytí za rozumnou cenu? Můžete jej nalézt v našich řadách. Stačí se ozvat, poradce máme i ve vašem regionu.

 

Zaujal nebo pomohl vám náš článek, podělte se o něj s přáteli.