Mám pro vás pádné důvody, proč se nespoléhat při cestování do ciziny jen na průkazku pojištěnce neboli na tzv. Evropský průkaz pojištění.

Věděli jste, že Evropský průkaz pojištěnce mnohdy zdaleka nepokrývá vše, co se vám může stát?

Držitel Evropského průkazu zdravotního pojištění má sice nárok na poskytnutí zdravotnické péče ve všech členských zemích Evropské unie. ALE POZOR u některých zahraničních nemocnic však veřejné pojištění pokrývá pouze část lékařské péče. Některá soukromá zdravotnická zařízení Evropský průkaz pojištěnce dokonce nemusí akceptovat vůbec a mohou po pacientovi požadovat úhradu veškerých léčebných výloh.

Kromě toho Evropský průkaz pojištěnce nekryje ani náklady na případný transport zpět do Česka (tzv. repatriace). Převoz často vyžaduje i doprovod lékaře či zdravotnického personálu. A tyto nemalé náklady pak musí hradit klient sám. Proto je vždy lepší mít sjednané cestovní pojištění.

Jeden náš klient by mohl o důležitosti kvalitního cestovního pojištění vyprávět. V dubnu 2015 ho na dovolené v Thajsku postihly vážné zdravotní potíže. Natolik vážné, že byl nutný jeho letecký transport zpět do Česka za účasti lékaře a zdravotní sestry. A účet za tuto záchrannou akci? 6 milionů Kč, ze kterých díky cestovnímu pojištění neplatil klient ani korunu.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Neodmyslitelnou součástí cestovního pojištění má být i pojištění odpovědnosti za škodu. Zejména Francie a Rakousko patří mezi státy s vysokým povědomím o právní ochraně. Při způsobení i zdánlivě banální škody (ať už na zdraví, nebo majetku) může být po viníkovi vymáhána náhrada. A i tyto částky mohou vystoupat do deseti až statisíců.

Nezapoměňte si u cestovního pojištění hlídat stěžejní parametry:

  • výše limitu pojistného plnění
  • celkový rozsah pojištění
  • případná spoluúčast
  • výluky některých rizikových aktivit

Kde a jak pojištění sjednat?

V Salve Finance pro vás máme snadnou a rychlou možnost. Vše vyřídíte on-line na SalvePojisteni.cz bez nutnosti navštěvovat jakoukoliv pobočku. On-line si nastavíte požadované parametry cestovního pojištění a na několik kliknutí ho také uzavřete.

Cestovní pojištění on-line

Zaujal nebo pomohl vám náš článek, podělte se o něj s přáteli.