Pojištění vozidel

aneb Jedeme v tom skoro všichni

Pojištění vozidel je statisticky nejčastěji měněné pojištění na trhu.

Proč se často mění smlouvy? Proč je nutné pravidelně pojistné smlouvy kontrolovat? A co všechno vám může pojištění aut krýt?

Především jde o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, které ze zákona musí mít každé vozidlo registrované v ČR. Povinné ručení kryje škody, které svým řízením způsobíme někomu jinému. Limit pojištění je stanoven na škody na majetku (v součtu) a škody na zdraví (na každého poškozeného).

Povinné ručení u nás již od 846 Kč

Podle zvyšujících se nároků na náhrady škod obecně nedoporučujeme vybírat si nejnižší zákonný limit 35/35 mil. Pokud způsobíte např. nehodu s cisternou, která znečistí půdu, jsou náklady na sanaci obrovské. Ještě vyšší však mohou být nároky za poškozené zdraví. V případě způsobené nehody mladé osobě s vysokými příjmy, je viník povinen hradit jí ušlý příjem či náklady potřebné k překonávání jejího handicapu až do důchodového věku (mj. léčení, bolestné, ztížení společenského uplatnění, úprava bydlení, regres zdravotním pojišťovnám atd.)!!!

 

A co škody na vašem vozidle?


K povinnému ručení je možné přidat si mnoho připojištění, která kryjí škody nejen třetím osobám, ale rovněž na vašem voze.

Nejčastějšími je krytí poškození skla, škod způsobených živly (povodně, kroupy, vichřice atd), srážkou se zvěří, či okousáním kabeláže zvířetem a kvalitní asistenční služby. Tato rizika doporučujeme nepodceňovat. Za velmi příznivou cenu můžete ušetřit i desítky tisíc. Pojišťovny mají v nabídce k povinnému ručení i odcizení celého vozu. Můžete si tak poskládat částečné havarijní pojištění.

Pokud chcete mít kryty i škody způsobené sami sobě, pak je dobré zabezpečit si vozidlo i havarijním pojištěním. Šíři krytí si můžete vybrat sami. Buď balíček „ALL RISK“, kde jsou škody způsobené havárií, živly, zvěří, odcizením či vandalem, nebo namíchat koktejl jen vámi vybraných.

Z každého pojistného plnění, sníženého o zvolenou spoluúčast, pak klient dostane skutečnou výši škody. Je nutné tedy mít vozidlo pojištěno na reálnou hodnotu. Pokud vám jej odcizí nebo se úplně zničí, pojišťovna vždy vyplácí jen do výše ceny, za kterou se stejná auta prodávají v době pojistné události. Je třeba tedy smlouvy pravidelně kontrolovat a aktualizovat, abyste neplatili více, než je nutné.

 

Nespoléhejte se za volantem na štěstí a náhodu

Jak aktuální smlouvy na auto máte? Máte dostatečně vysoký limit na povinném ručení? Neplatíte zbytečně moc?

Chcete si nechat smlouvu na pojištění vozu zkontrolovat a přepočítat? Chcete na pojištění svého auta ušetřit?

TAK KLIKNĚTE SEM