Ochrana osobních údajů

Provozovatelem internetových stránek www.SalveFinance.cz je společnost Salve Finance, a.s., IČ 26963469 se sídlem Sádky 1615/4, Prostějov, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 4671.

Používáním internetových stránek SalveFinance.cz souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů. Vaše osobní údaje a kontakty jsou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění. Společnost Salve Finance, a.s. je registrovaným zpracovatelem osobních údajů v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Údaje jsou zabezpečené proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Účelem zpracování osobních údajů je evidence osobních údajů o klientech. Zpracováváním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, a to zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování, likvidace.

Společnost je při zpracování osobních údajů povinna dodržovat povinnosti podle ustanovení § 5 a násl. zákona o ochraně osobních údajů, a to zejména:

  • zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje, je povinna ověřovat, zda jsou osobní údaje pravdivé a přesné
  • uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování
  • zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny
  • zpracovávat osobní údaje otevřeně; je vyloučeno zpracovávat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti
  • nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům
  • společnost prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů
  • klient má právo požádat o průkaz totožnosti osoby pověřené získáváním jeho osobních údajů

 

Kompletní a aktualizované informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů v Salve Finance, a.s., který je elektronicky dostupný zde.

Děkujeme za pochopení, vedení společnosti Salve Finance, a.s.